Schenkingen


Respijthuis Limmerik is een volledig nieuw initiatief in België. We zouden dit initiatief dan ook graag een lang leven schenken en u kan ons helpen om die droom waar te maken. Elke schenking is welkom op rekeningnummer 000-0000004-04 van de Koning Boudewijnstichting met referentie S70160 FVV Pulderbos.
Voor schenkingen vanaf 40 euro kan u een fiscaal attest bekomen. Indien u verdere sponsoring overweegt, kan u steeds contact opnemen met de directie, Steven hazenbosch.

Sommige sympathisanten –zoals bedrijven, jeugdbewegingen, maar ook individuele personen- ondersteunden Limmerik reeds met hun financiële sponsoring. Dankzij hun hart onder de riem konden we reeds een heleboel projecten realiseren (aanpassingen aan de infrastructuur van het huis, een volledig aangepaste badkamer, aangepast spelmateriaal,…).

Respijthuis Limmerik