Professionelen

Deze rubriek richt zich enerzijds tot iedereen die professioneel betrokken is bij onze doelgroep. U vindt hier meer informatie over het project Limmerik, wat te doen indien u wilt doorverwijzen en belangrijke links naar andere hulpverlenende instanties.
Anderzijds richt deze rubriek zich ook tot iedereen die geïnteresseerd is in de voorstelling van ons eigen professionele team. Hier krijgt u al een eerste beeld van de mensen die zich dagdagelijks inzetten om de kinderen alle aandacht en zorg te bieden die ze nodig hebben.

Respijthuis Limmerik