Algemeen


Limmerik stelt zich tot doel om waardevolle opvang te bieden aan kinderen en jongeren tot 18 jaar met een ernstige fysische of chronische aandoening. Tijdens hun thuisverblijf hebben deze kinderen voortdurend nood aan medische en verpleegkundige zorg. Wanneer deze zorg thuis even niet kan gegeven worden, springt Limmerik te hulp.

Limmerik biedt onderdak aan vijf kinderen. Zo garanderen we voldoende aandacht en zorg voor elk kind. De kinderen kunnen maximaal één maand per jaar bij ons terecht. De ouders kunnen ervoor kiezen om hun kind tijdens een aaneengesloten periode bij ons te laten verblijven of tijdens verschillende kortere periodes.

Limmerik wil niet enkel een respijthuis zijn, maar ook een warm en gezellig huis op maat van de kinderen. We focussen bij Limmerik dan ook niet enkel op de medische verzorging. Ook voor andere activiteiten is er tijd: gezellig snoezelen, uitgebreid baden, genieten van de tuin of samen koken. Alles wat thuis gedaan wordt, proberen we hier ook te doen.

Respijthuis Limmerik