logo ombudsdienst

Bent u over iets niet tevreden?
De medewerkers van Pulderbos , zowel het revalidatiecentrum, de scholen, het multidisciplinair team Vlaams Agentschap en het respijthuis Limmerik, trachten de meest aangepaste zorg- en dienstverlening te bieden. Het kan echter zijn dat u over een bepaald aspect minder of niet tevreden bent.
In eerste instantie raden we u aan om vragen en bedenkingen zoveel mogelijk te bespreken met de rechtstreeks betrokken medewerkers. Een goed gesprek lost vaak al veel op. Indien dit niet lukt, kan u zich wenden tot de ombudsdienst.

Voor welke klachten kan u bij de ombudsdienst terecht?
U kan er terecht met ongenoegens die u ervaart naar aanleiding van de contacten of het verblijf te Pulderbos. Deze klachten kunnen te maken hebben met het zorgproces of de dienstverlening (vb. de zorgrelatie, de financiële/ administratieve aspecten, de accommodatie, enz.).
Er kan ook beroep op de ombudsdienst gedaan worden omtrent klachten of vragen in verband met de uitoefening van rechten als (minderjarige/meerderjarige) patiënt en wettelijk vertegenwoordiger (ouder/voogd) .

Wie kan er terecht bij de ombudsdienst?
Een ombudsdienst dient in eerste instantie de belangen van de patiënten. Gezien de gezinsgerichte werking wordt er veel belang gehecht aan een intense samenwerking met alle betrokken partijen. Het kind/de jongere en de ouders/wettelijke vertegenwoordigers /hun vertrouwenspersonen kunnen vanuit die betrokkenheid beroep doen op de ombudsdienst.

Wat kan u van de ombudsdienst verwachten?
De ombudsdienst behandelt uw vraag of klacht steeds vertrouwelijk en vanuit een neutrale positie. Men is tevens gebonden aan het beroepsgeheim.
U krijgt de kans om uw verhaal te doen. Er wordt gezocht naar antwoorden op uw vragen. Bij klachten omtrent een dienst of medewerker zal er, indien u dit wenst, met de betrokkene(n) contact opgenomen worden. Zodoende kan de ombudsdienst bemiddelen met het oog op een oplossing. Indien er geen oplossing wordt gevonden die voor u aanvaardbaar is, kan u geïnformeerd worden over verdere alternatieven tot behandeling van uw klacht.

Hoe dient u een klacht in?
U kan zowel mondeling als schriftelijk contact opnemen met de ombudsdienst.
Mondeling: via een persoonlijk gesprek of telefonisch op het nummer 03/466 06 33.
Schriftelijk:
• Via een contactformulier of via een brief:
te bezorgen via de bus van de ombudsdienst aan de inkomhal van het revalidatiecentrum of via post : Ombudsdienst Pulderbos, t.a.v.Wendy Timmermans.
Reebergenlaan 4, 2242 Zandhoven
• Per e-mail: ombudsdienst@revapulderbos.be
Wanneer kan u bij de ombudsdienst terecht?
Wendy Timmermans is telefonisch bereikbaar op:
Maandagvoormiddag
Dinsdagvoormiddag telkens van 9 tot 12uur.
Vrijdagvoormiddag
Bij afwezigheid kan u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat, zodat ze u zo spoedig mogelijk kan terugbellen.
Voor een persoonlijk gesprek zonder afspraak:
woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur.
U vindt haar dan op het gelijkvloers van het revalidatiecentrum, cf. bordje ‘ombudsdienst’.
Huishoudelijk reglement ombudsdienst revalidatiecentrum Pulderbos
Patientenrechten

Respijthuis Limmerik