Wat dient uw kind mee te brengen tijdens zijn verblijf?

Wij nemen de zorg die thuis loopt over en gebruiken daarbij dezelfde middelen die u thuis gebruikt. Hiervoor is het nodig dat u al het materiaal bezorgt dat we nodig hebben om uw kind optimaal te kunnen verzorgen, zoals medicatie, dieetvoeding, zuurstof,… Zo blijft het voor uw kind ook herkenbaar en vertrouwd.

In bijlage vindt u een checklist die u eventueel kan afdrukken en bij de hand houden wanneer u samen met uw kind zijn of haar koffer maakt.

Respijthuis Limmerik