Wat dient uw kind mee te brengen tijdens zijn verblijf?

In bijlage vindt u een checklist die u eventueel kan afdrukken en bij de hand houden wanneer u samen met uw kind zijn of haar koffer maakt.

Wij nemen de zorg die thuis loopt over en gebruiken daarbij dezelfde middelen die u thuis gebruikt. Om het verblijf in Limmerik te vergemakkelijken en af te stemmen op de thuissituatie vragen we om ons al het materiaal te bezorgen dat we nodig hebben om u kind zo optimaal mogelijk te kunnen verzorgen. Dit gaat vooral over allerlei hulpmiddelen, medicatie, dieetvoeding, eventueel zuurstof,…
Zo blijft het voor uw kind ook herkenbaar en vertrouwd.

Respijthuis Limmerik