Kennismaking en intake

Op het moment van de aanmelding maken we enkele concrete afspraken.

In de eerste plaats spreken we een kennismakingsmoment af. Zo krijgt u (en eventueel ook uw kinderen) de kans om het huis en alvast enkele leden van het team reeds te leren kennen.

Indien u er dan over denkt om uw kind aan onze zorgen over te laten, kan het kennismakingsbezoek resulteren in een intakegesprek.
Het intakegesprek is zeer belangrijk om de zorg op maat van uw kind af te stemmen. We voorzien hiervoor dan ook voldoende tijd.

Na het intakegesprek plannen we meestal een korte proefperiode van 2 à 3 dagen vooraleer er een eventueel een langer verblijf wordt ingepland.

Respijthuis Limmerik