Kennismaking en intake

Op het moment van de aanmelding, maken we verdere concrete afspraken. In de eerste plaats spreken we een kennismakingsmoment af. Zo krijgt u (en eventueel ook uw kinderen) de kans om het huis en enkele leden van het team reeds te leren kennen. Indien u er dan voor kiest om uw kind aan onze zorgen over te laten, kan het kennismakingsbezoek resulteren in een intakegesprek.
Het intakegesprek is zeer belangrijk om de zorg op maat van uw kind af te stemmen. We voorzien hiervoor dan ook voldoende tijd.
Vervolgens plannen we samen de datum waarop uw kind bij ons verwelkomd zal worden.

Respijthuis Limmerik