Aanmelding

  • Heeft uw kind een chronische ziekte of aandoening met een grote zorgvraag?
  • Kan uw kind niet in een andere aangepaste voorziening terecht in de periode waarvoor u een aanvraag doet?
  • Neemt u de grootste zorg van uw kind op zich?

Aarzel niet om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of door te mailen naar info@limmerik.be.

Om de aanmelding vlotter te laten verlopen, raden wij u aan om enkele belangrijke gegevens op voorhand te bezorgen. Ons opnameformulier dat u kan gebruiken als leidraad en ingevuld doorsturen of meebrengen. Het is zeker niet noodzakelijk dat u het volledige document al vóór de aanmelding hebt ingevuld. We overlopen dit samen tijdens het intakegesprek. Verder vragen wij ook om een attest te laten invullen door de behandelende arts van uw kind (dit kan ook de huisarts zijn). Tot slot vindt u hier nog het document ‘praktische afspraken’ en ‘toestemming gegevens opvraag’. Deze documenten mag u ook grondig doornemen en ons eventueel vooraf bezorgen.

Respijthuis Limmerik