Doorverwijzing

Limmerik richt zich op:

  • kinderen met een chronische aandoening die complexe medische zorg vereist
  • kinderen waarvan de medische toestand stabiel is
  • kinderen die reeds thuis verblijven met de nodige omkadering
  • kinderen waarvoor geen dag/nacht opvang mogelijk is binnen de bestaande vormen van opvang zoals kinderopvang, onthaalmoeder,…

Wanneer u als professionele hulpverlener een gezin kent dat in aanmerking komt voor een verblijf in Limmerik dient u eerst af te toetsen of het gezin er mee gebaat zou zijn. Verwijs hen gerust door naar onze website of breng hen rechtstreeks met ons in contact. Wij vertrekken namelijk vanuit het initiatief van de ouders en werken nauw met hen samen. Het is dus belangrijk dat zij achter het initiatief staan.

Verder is het ook zeer belangrijk dat u ons – met toestemming van de ouders - alle informatie verschaft die wij nodig hebben om optimale zorg aan het kind te kunnen bieden. Zo kunnen wij onze zorg vanuit uw advies of informatie verder uitbouwen op maat van het kind.

Respijthuis Limmerik