Algemeen

Limmerik vangt kinderen en adolescenten tot 18 jaar op, die een ernstige fysische of chronische aandoening hebben. Deze kinderen hebben thuis voortdurend nood aan medische en verpleegkundige zorg. Wanneer ouders die zorg even niet meer kunnen geven, neemt Limmerik de zorg tijdelijk over. Zo krijgen de ouders de kans om even extra aandacht te besteden aan de andere kinderen in het gezin of om gewoon even op adem te komen.

Limmerik is afgestemd op maat van zijn bewoners. Het huis is toegankelijk voor rolstoelgebruikers en beschikt over een aangepaste badkamer, slaapkamers op de gelijkvloerse verdieping met aangepaste bedden, aangepast spelmateriaal,… . Een huiselijke uitstralingmet gezellige accenten primeert.

De kinderen kunnen in ruil voor een beperkt remgeld voor een periode van één maand per jaar (maximum 32 nachten) bij ons terecht. Dit kan tijdens één aaneengesloten periode, maar de periode kan ook gespreid worden over enkele kortere periodes. Er kunnen maximaal vijf kinderen tegelijkertijd opgenomen worden.

Respijthuis Limmerik