Vacatures

Er is een functie (m/v) vacant voor :
Vacature directeur onderwijs m/v

 

Aangezien de huidige directeur gaat genieten van zijn pensioen is er een vacature voor deze functie binnen Onderwijs Revalidatiecentrum Pulderbos vzw.

Naadloos geïntegreerd in Pulderbos – Revalidatiecentrum voor Kinderen en Jongeren (www.revapulderbos.be) bieden wij aangepast onderwijs in samenwerking met de thuisscholen.

Als directeur draagt u de verantwoordelijkheid zowel voor de basis- als voor de secundaire school. U kan hiervoor rekenen op de ondersteuning van uw adjunct-directeur en een nauw betrokken schoolbestuur.

U enthousiasmeert het leerkrachtenteam tot het realiseren van een dynamisch pedagogisch project en het bieden van kwaliteitsvol onderwijs op maat. Dit binnen een in Vlaanderen unieke schoolomgeving die u via netwerking verder op de kaart plaatst.

Bent u met uw diploma van master bekwaam om een gedragen visie te ontwikkelen en uit te dragen? Heeft u onderwijsbevoegdheid of bent u bereid dit te behalen? Bent u gedreven om alle medewerkers positief uit te dagen? Bent u ervan overtuigd dat u met deze school voor elk kind dat in Pulderbos revalideert een verschil kan maken?

Stel dan zeker uw kandidatuur.

U kan immers rekenen op een gemotiveerd leerkrachtenteam. Op mogelijkheden tot verdere professionele ontplooiing. Op een verloning conform de geldende weddeschaal (511) van directeur master van het departement onderwijs. En de mogelijkheid op een vaste benoeming in het ambt van directeur. De datum van indiensttreding kan in overleg worden bepaald.

Geïnteresseerden kunnen enkel per e-mail solliciteren ten aanzien van

Steven hazenbosch

Voorzitter van Onderwijs Revalidatiecentrum Pulderbos vzw

Reebergenlaan 4

2242 Zandhoven

e-mail: steven.hazenbosch@revapulderbos.be

 

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met 19 oktober 2018.

Een assessment maakt deel uit van de selectieprocedure. Uw kandidatuur wordt vertrouwelijk behandeld.

 

Voor meer informatie wendt u zich tot Gery Smans, directeur Pulderbos – Secundair Onderwijs, gery.smans@revapulderbos.be, tel. 03 466 06 30.

Respijthuis Limmerik