Wat na de verblijfsperiode?

Wanneer het verblijf van uw kind erop zit, plannen we nog een laatste afsluitend gesprek met u. We bezorgen u dan ook een verslag met eventueel bijhorende foto’s van de periode waarin uw kind bij ons verbleef. Zo kan u nalezen wat uw oogappel gedaan en beleefd heeft tijdens zijn verblijf. Uw kind kan dan thuis eventueel nog navertellen over zijn verblijf met behulp van de foto’s.

Wij zouden het bovendien erg op prijs stellen indien u ook een kort evaluatieformulier zou willen invullen en terugbezorgen. Zo helpt u ons om niet alleen uw kind in de toekomst een beter tijd te bezorgen, maar ook alle andere kinderen die ooit nog bij ons terecht zullen komen. U kan het korte tevredenheidsonderzoek hier online opvragen en ingevuld doormailen. U mag het uiteraard ook op een andere manier bij ons bezorgen. Alvast bedankt.

Respijthuis Limmerik